Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Mapa województwa warmińsko-mazurskiego

Województwo warmińsko – mazurskie leży w północno – wschodniej części Polski. Jego stolicą jest Olsztyn. Graniczy z województwami pomorskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko – pomorskim oraz Rosją (Obwód Kaliningradzki). Powierzchnia województwa wynosi 24 173 km2, a liczba ludności ok. 1,5 mln. Obszar województwa leży na terenie historycznej Warmii, Mazur, Suwalszczyzny i Powiśla.

Geografia

Na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego dominują tereny nizinne. Największą cześć województwa zajmuje Pojezierze Mazurskie, do którego należy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Poza Pojezierzem Mazurskim najważniejsze regiony geograficzne to: Pojezierze Iławskie, Nizina Sępolska, Wzniesienia Górowskie, Grab Lubawski. Najważniejsze rzeki to Biebrza, Drwęca, Pasłęka, Łyna, Pisa. Największym naturalnym akwenem wodnym i zarazem największym jeziorem w Polsce jest Jezioro Śniardwy, należące do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Podział administracyjny

Województwo warmińsko- mazurskie jest podzielone na 19 powiatów i 2 miasta na prawach powiatu: Olsztyn i Elbląg.

Powiaty wchodzące w skład województwa: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski.

Najważniejsze miasta

Obok Olsztyna i Elbląga najważniejszymi miastami województwa warmińsko – mazurskiego są: Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko, Kętrzyn, szczytno, Bartoszyce, Mrągowo, Działdowo, Pisz, Lizbark Warmiński, Godłap, Węgorzewo, Mikołajki, Ryn, Frombork, Ruciane – Nida.

Podróż przez warmińsko – mazurskie – mapa samochodowa

Przez województwo warmińsko – mazurskie przechodzą drogi ekspresowe S7 Gdańsk - Rabka, S16, S22 Elbląg – Grzechotki. Planowana jest budowa drogi ekspresowej S51. Do sieci dróg województwa należą drogi krajowe: nr 7 Gdańsk – Chyżne, nr 16 Dolna Grupa – Grzechotki, nr 22 Grezchotki – Kostrzyn nad Odrą, nr 51 Olsztynek – Bezledy, nr 63 Rudziszki – Sławatycze, nr 65 Godłap – Bobrowniki, nr 15 Trzebnica – Ostróda, oraz drogi nr 53, 54, 57, 58, 59.

Obwodnice miast: Elbląg – S7, S22, Olsztynek – S7, Ełk DK nr 65, w budowie jest obwodnica Olsztyna.

Przejścia graniczne

Województwo warmińsko – mazurskie graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki). Granica ta jest jednocześnie granicą Unii Eurpoejskiej. Obowiązuje kontrola graniczna paszportowa i celna.

Przejścia graniczne z Rosją: Grzechotki – Mmonowo, Gronowo – Mamonowo, Godłap – Gusiew, Bezledy – Bagrationowsk (drogowe i kolejowe), Braniewo – Mamonowo (kolejowe). W budowie są przejścia graniczne Perły – Kryłowo i Piaski – Bałtijsk.

Wyznaczanie trasy