Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Mapa województwa podlaskiego

Województwo podlaskie leży w północno – wschodniej części Polski. Jego stolicą jest Białystok. Graniczy z województwami lubelskim, mazowieckim, warmińsko – mazurskim oraz z Litwą i Białorusią. Powierzchnia województwa podlaskiego wynosi 20 187 km2, a liczba ludności ok. 1,2 mln. Obszar województwa leży n terenie historycznego Podlasia, Suwalszczyzny, Mazowsza oraz fragmentów Polesia i Rusi Czarnej.

Geografia

Na obszarze województwa podlaskiego dominują tereny nizinne. Najważniejsze krainy geograficzne to: Nizina Podlaska, Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Ełckie, Równina Augustowska, fragment Niziny Mazowieckiej. Województwo podlaskie charakteryzuje się dużą lesistością – lasy stanowią ok. połowy jego obszaru. Na terenie województwa znajduje się Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Zielona oraz Bagna Biebrzańskie. Najważniejsze rzeki to: Narew, Bug, Biebrza, Pisa. Przez województwo podlaskie przebiega Kanał Augustowski. Największym akwenem wodnym jest jezioro Wigry.

Podział administracyjny

Województwo podlaskie jest podzielone na 14 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu: Białystok, Suwałki, Łomża.
Powiaty wchodzące w skład województwa: suwalski, sokólski, bielski, wysokomazowiecki, augustowski, łomżyński, grajewski, siemiatycki, hajnowski, zambrowski, moniecki, kolneński, białostocki, sejneński.

Najważniejsze miasta

Obok Białegostoku, Suwałk i Łomży do najważniejszych miast województwa należą: Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Zambrów, Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Sejny.

Podróż przez podlaskie – mapa samochodowa

Przez województwo podlaskie ma w przyszłości przechodzić kilka dróg ekspresowych: S8, S16, S19 i S61. Obecnie przez teren województwa przechodzi kilka ważnych dróg krajowych: nr 8 Kudowa Zdrój – Budzisko, nr 16 Dolna Grupa – Ogrodniki, nr 63 Perły – Sławatycze, nr 65 Godłap – Bobrowniki, nr 61 Warszawa – Augustów, nr 62 Strzelno – Siemiatycze.

Przejścia graniczne

Województwo podlaskie graniczy z Litwą i Białorusią. Granica z Białorusią jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej i obowiązuje kontrola graniczna, paszportowa i celna. Polska i Litwa należą do Strefy Schengen. Granice pomiędzy tymi państwami można przekraczać bez kontroli na dawnych przejściach granicznych lub w dowolnym miejscu.

Przejścia graniczne z Białorusią: Bobrowniki – Brzostowica, Kuźnica – Bruzgi, Białowieża – Piererow, Czeremcha – Wysokolitowsk (kolejowe), Kuźnica – Grodno (kolejowe), Siemianówka – Swisłocz (kolejowe).

Dawne przejścia graniczne z Litwą: Budzisko – Kalvarija, Ogrodniki – Łoździeje, Berżniki-Kapčiamiestis, Trakiszki – Mockava (kolejowe).

Wyznaczanie trasy