Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rosja – kultura i religia

Kultura
Rosja słynie z dużego przywiązania do rodzimych tradycji. Przyjeżdżając do największego państwa na świecie, należy pamiętać, że Rosjanie zwracają uwagę na swój język ojczysty. Jeśli nie potrafimy porozumieć się w ich języku, to warto przynajmniej próbować, gdyż jest to oznaką szacunku dla ich narodu – wbrew pozorom nasze języki są bardzo podobne i nawet nieudane próby nie zostaną potraktowane jak obraza. Rosjanie cechują się wyjątkową gościnnością i są bardzo rozmowni. Nierzadko częstują tym, co aktualnie posiadają – jedzeniem, słodyczami, a nawet alkoholem czy papierosami.

Rozwój kultury w Rosji rozpoczął się na przełomie X-XI wieku, kiedy to powstała literatura rosyjska. Rosjanie mogą poszczycić się bogatą ustną tradycją ludową i staroruską literaturą, a przede wszystkim jednymi z najwybitniejszych pisarzy naszej cywilizacji. Największy rozwój literatury przypadł na XVIII wiek, kiedy to tworzyli tacy autorzy jak: Michaił Łomonosow, Antioch Kantemir, Iwan Kryłow, Gawrila Dierżawin czy Aleksandr Gribojedow. Z kolei XIX wiek określany jest jako złoty, gdyż wówczas powstawały wybitne dzieła Fiodora Dostojewskiego, Iwana Turgieniewa, Nikołaja Gogola, Fiodora Tiutczewa, Lwa Tołstoja, Nikołaja Niekrasowa i Michaiła Sałtykowa-Szczedrina.  

Na przełomie XIX i XX wieku miał miejsce rozkwit muzyki rosyjskiej, zaś do najważniejszych przedstawicieli zaliczyć można takich muzyków jak: Piotr Czajkowski, Aleksandr Skriabin, Siergiej Rachmaninow, Igor Strawinski, Siergiej Prokofjew, Dmitrij Szostakowicz, Vladimir Horowitz, Swiatosław Richter i Emil Gilels, Galina Wiszniewska.  

Kino rosyjskie rozkwitało w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku i w przeciwieństwie do filmów kręconych w Hollywood, nastawione było na ambitne produkcje, tworzone dla elity. W tym okresie dominowało kino nieme, którego popularność trwała znacznie dłużej niż w Stanach Zjednoczonych.

Religia
Rosjanie starają się pokazywać swoją niezależność od państw zachodnich. Duży wpływ na obywateli tego kraju ma Kościół Prawosławny, który jest przeważającą doktryną w Rosji, stanowiąc prawie 60% mieszkańców. Według różnych badań 73% obywateli to chrześcijanie, z czego 71% prawosławni, 1,5% protestanci i 0,5% katolicy. Muzułmanie są drugą najliczniejszą religią w tym kraju – stanowią około 10% wiernych. Znajdziemy tu również buddystów, pogan, żydów i charyzmatyków, jednak stanowią oni poniżej 1% wyznawców. Z kolei liczba agnostyków i ateistów wynosi ok. 16%.

Popularne miasta: