Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Niemcy - kultura i religia

Niemcy to kraj o wielowiekowej tradycji, posiadający wspaniały i bogaty dorobek we wszystkich dziedzinach sztuki, nauki i filozofii. Państwo to zalicza się do północnego kręgu kultury europejskiej, o charakterystycznym ciemnym tonie. Niemiecką muzykę, literaturę i filozofię przenika duch zadumy i melancholii. To ojczyzna Johanna Wolfganga Goethego, Tomasza Manna i Ryszarda Wagnera.

Najdonioślejsze dzieła literatury niemieckiej powstały w okresie romantyzmu. „Faust” Goethego, „Zbójcy” Friedricha Schillera czy poezja Heinricha Heinego na stałe weszły w kanon światowych arcydzieł. Współczesną wielką literaturę niemiecką reprezentują natomiast Tomasz Mann, Herman Hesse,  Günter Grass czy Herta Müller.

Muzyka niemiecka to natomiast dokonania Feliksa Mendelssohna, Roberta Schumana, Franciszka Liszta czy Johannesa Brahmsa. Rozsławił ją również Ryszard Wagner swoimi wielkimi operami, np.  „Pierścień Nibelunga” lub „Tristan i Izolda”.

Filozofia niemiecka stała się z kolei podstawą światopoglądową wielu współczesnych nurtów myślenia. Można tu wspomnieć nie tylko Hegla, którego dzieła w znaczący sposób oddziałały na dwudziestowieczne pojmowanie historii, ale przede wszystkim Immanuela Kanta, twórcę filozofii transcendentalnej.

Jeśli chodzi o kulturę popularną i zwyczaje Niemiec, kraj ten słynie przede wszystkim z zamiłowania do piwa i kiełbasek. W Monachium co roku odbywa się festiwal wspomnianego trunku – Oktoberfest, na który zjeżdżają miłośnicy tego napoju z całej Europy. Ponadto Niemcy, pomimo dużej różnorodności kulturowej wynikającej z rozczłonkowania kraju na poszczególne autonomiczne landy, słyną z liberalnego podejścia do mniejszości seksualnych. To właśnie to państwo zapoczątkowało tradycję parad równości.

Religia
W Niemczech dominującym wyznaniem religijnym jest chrześcijaństwo. Kraj wyraźnie dzieli się na odłam katolicki i protestancki. Ten pierwszy występuje głównie w zachodniej i południowej części państwa (szczególnie w Bawarii) - katolicy stanowią w Niemczech około 30%. Z kolei odłam protestancki (również 30% społeczeństwa) przeważa w północnym obszarze kraju. Drugą co do liczby wyznawców religią w Niemczech jest islam, który praktykuje aż 4 miliony mieszkańców (prawie 5% obywateli). W dalszej kolejności znajdują się judaizm, hinduizm i mniejsze wyznania.

Popularne miasta: