Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Czechy - regiony turystyczne, podział administracyjny

Podział administracyjny

Czechy składają się z 13 krajów samorządowych: południowoczeskiego, południowomorawskiego, karlowarskiego, hradeckiego, libereckiego, morawsko-śląskiego, ołomunieckiego, pardubickiego, pilzneńskiego, środkowoczeskiego, usteckiego, zlińskiego, Wysoczyzny oraz miasta wydzielonego - Pragi.

Do 2000 roku kraje były podzielone na jednostki administracyjne zwane okresami (powiatami). Od 1 stycznia 2003 roku zniesiono okresy, a ich uprawnienia przeniesiono na dwa szczeble: krajowy i niższy, powołując gminy z rozszerzonymi uprawnieniami oraz gminy z gminnym urzędem nadzoru. Podział na powiaty zachowały sądy oraz policja.

Regiony turystyczne

Dla tożsamości mieszkańców najważniejszy jest podział historyczny dzielący Republikę Czeską na trzy regiony: Czechy właściwe, Morawy i Śląsk Czeski. Jednak turystom zwiedzającym terytorium naszych południowych sąsiadów bardziej przyda się znajomość podziału Czech na 15 regionów turystycznych, a w ich skład wchodzi: Praga, okolice Pragi, Czeski Raj, Czechy Południowe, Szumawa, Pilzno i okolice, Zachodnioczeskie Uzdrowiska, Czechy Północno-Zachodnie, Północ Czech, Karkonosze, Czechy Wschodnie, Region Wysoczyzna, Morawy Południowe, Morawy Środkowe, Morawy Północne i Śląsk.

Część z nich jest dodatkowo zróżnicowana na mniejsze podregiony. Warto zobaczyć każdy region z osobna, ponieważ dzięki temu zaznajomimy się z wyjątkową przyrodą, architekturą, zabytkami oraz tamtejszą kulturą.

Popularne miasta: