Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Białoruś – klutura i religia

Kultura 
Kultura Białoruska zaczęła swój rozwój w XI w. kiedy to nastąpił rozkwit literatury religijnej. Pierwszego tłumaczenia biblii na język starobiałoruski dokonał w. Franciszek Skaryna w XVI wieku. Literatura nowożytna rozwijała się od XIX wieku, głównie za sprawą pisarza Janka Kupałki. Pierwszą gazetą, opublikowaną w 1906 roku w Wilnie była Nasza Niwa. 
 
Niestety od czasów włączenia do Związku Radzieckiego, aż po czasy współczesne pod rządami prezydenta Łukaszenki, kultura białoruska jest tłumiona. Tylko nieliczne wyjątki - powieści Wasyla Bykaua i Uładzimierza Karatkiewicza opublikowane po 1960 roku przyjęły się w masowej świadomości społeczeństwa białoruskiego. Obecna propaganda Łukaszenki doprowadziła m.in. do zamknięcia Uniwersytetu Humanistycznego i innych szkół, w których językiem wykładowym był język białoruski. 
 
Obecnie dużą popularnością cieszy się na świecie zespół muzyczny N.R.M., a także firma Wargaming.net, która produkuje gry cieszące się popularnością milionów osób – m.in. World of Tanks. 
 
Białoruskie święta narodowe
-  7 stycznia - prawosławne Boże Narodzenie (prawosławny)
-  8 marca - Dzień Kobiet
-  9. dni po Wielkanocy prawosławny - Radunitsa
-  1 maja - Święto Pracy
-  9 maja - Dzień Zwycięstwa
-  3 lipca - Dzień Niepodległości
-  7 listopada - Dzień Rewolucji Październikowej
-  25 grudnia - Boże Narodzenie (katolicka)
- 1 stycznia - Sylwester.
 
Religia 
Najliczniejszą grupą wyznaniową na Białorusi stanowi prawosławie, do którego przynależy 83% mieszkańców. Katolicyzm liczy zaledwie 10% obywateli, 1,5% osób praktykuje inne wyznania natomiast ponad 5,5% nie przynależy do żadnej religii. 
Popularne miasta: