Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Mołdawia - wymagane dokumenty

Osoby przybywające z Polski do Mołdawii (obywatele RP) nie muszą mieć wiz pozwalających na pobyt do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w ciągu następnych 6 miesięcy). Istotna jest informacja, iż przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; ale w Mołdawii, tak jak w niektórych krajach, nie ma ustalonego minimalnego okresu ważności naszego dokumentu. Turyści nie są zobowiązani do posiadania biletu powrotnego, jednakże może się zdarzyć, że mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania. 
 
Przy przekraczaniu granicy konieczne jest  posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Gdy zamierzamy zostać w Mołdawii dłużej (pobyt przekraczający 3 miesiące) należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy. Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów mołdawskiej kontroli granicznej. 
 
Przyjeżdżając do Mołdawii musimy uważać, w jaki region się udajemy, gdyż między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – jest to separatystyczny region, który oddzielił się od reszty terytorium. Republika Naddniestrzańska swoją strukturą przypomina państwo: ma swojego prezydenta, rząd, parlament, siły zbrojne i policję, własą walutę, flagę, hymn i godło, jednakże większość międzynarodowej społeczności nie uznaje tego kraju jako samodzielnej jednostki. Gdy będziemy przekraczać granicę z tym terytorium, musimy być przygotowani na kontrolę paszportową, celną, ewentualnie kontrolę stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. 
 
W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Każdy cudzoziemiec jest zobligowany do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. W przeciwnym razie może zapłacić grzywnę w w wysokości ok. 750 USD. 
Popularne miasta: