Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Macedonia - kultura i religia

Kultura
Macedonia to młode państwo, które na arenie międzynarodowej pojawiło się dopiero po rozpadzie komunistycznej Jugosławii. Kraj już w samej nazwie odwołuje się do tradycji starożytnej Macedonii, ojczyzny Aleksandra Macedońskiego, chociaż tereny tej krainy tylko częściowo znajdują się w obszarze współczesnego państwa Macedonia. Z tego powodu kraj znajduje się w stanie poważnego sporu z Grecją. Tak, czy owak, dzisiejsza Macedonia posiada wielowiekowe korzenie sięgające epoki antycznej. Duży wpływ na ukształtowanie się kultury tego regionu miała również Turcja, stąd architektura Macedonii to mieszanka starożytnych budowli z katolickimi świątyniami, prawosławnymi monasterami i muzułmańskimi meczetami.

Kraj nie jest jednolity etnicznie. Urzędowy język to macedoński (stosuje się zapis cyrylicą i zapis łaciński), jednak w powszechnym użyciu są również albański turecki i serbski. Duże znaczenie w tradycji narodowej ma ludowy śpiew i taniec (teszkoto), wykonywany przy wtórze tambura i fletu. Najznamienitsi macedońscy malarze to Nikola Martinoski i Petar Mazev. Wśród pisarzy narodową dumą są zaś Jordan Leov czy Stale Popov.

Religia
Dominującym wyznaniem w Macedonii jest chrześcijaństwo, dotyczy bowiem blisko 60% ludności, przy czym jest to głównie odłam prawosławny. Pozostałe 39% stanowią muzułmanie (głównie Albańczycy), 1,4% mieszkańców nie wyznaje natomiast żadnej religii.

Popularne miasta: