Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Przewodnik po Lublinie

Podstawowe informacje 
 
Lublin to największe miasto po wschodniej stronie Wisły i jedno z najstarszych miast Polski. Lublin jest  stolicą województwa lubelskiego, choć historycznie jest on położony w Małopolsce. Lublin to 2. co do wielkości miasto w Małopolsce, a 9. w kraju pod względem liczby ludności (343 598 mieszkańców) oraz 15. pod względem powierzchni (147 km²). 
 
Lublin znajduje się na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą. Miasto dzieli się na 27 dzielnic. 
 
Etymologia nazwy miasta
 
Współczesna nazwa miasta pojawia się już w 1228 roku. Wzięła się ona od nazwy osobowej Lubla utworzonej od staropolskiego imienia Lubomir, poprzez dodanie dawniej pieszczotliwego przyrostka-la. Istnieje prawdopodobieństwo, iż imię Lubla w swojej staropolskiej, zdrobniałej postaci złączyło się z przyrostkiem dzierżawczym -in, dając nazwę Lublin. Według Zygmunt Sułowski możliwe było  połączenie Lublina z imieniem Lubel (Lubelnia), w analogii do stosunku nazw Wróblin, Wróbel.  Domniemywa się, że założycielem czy właścicielem Lublina w zamierzchłych czasach mógł być  człowiek o imieniu Lubel, bądź Lubla.  
 
Historia
 
Lublin to miejsce, które było zamieszkiwane przez pierwszych osadników. Archeolodzy odkryli w dzielnicy Sławin cmentarzyska Słowian sprzed 5 tysięcy lat. Na Wzgórzu Czwartek został wzniesiony kościół św. Mikołaja, który został wybudowany najprawdopodobniej ok. X wieku, w miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1198 roku. Lublin został lokowany na prawie magdeburskim prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego około 1257 roku, niestety nie zachował się akt lokacyjny, dopiero w 1315 roku Władysław Łokietek dokonał udokumentowanej lokacji. O istotnej roli Lublina świadczy fakt, iż był on miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla.
 
Wiek XV i XVI to czasy wielkiego rozwoju miasta, dzięki szlakowi handlowemu, który prowadził znad Morza Czarnego na zachód Europy akurat przez Lublin. Miasto to było miejscem wielu ważnych historycznych momentów. W 1569 w Lublinie zawarto unię lubelską. 19 lipca 1569 na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi. Wielki poeta tamtych czasów, który był świadkiem wydarzenia – Jan Kochanowski opisał to, co widział w utworze „Proporzec albo hołd pruski
 
Wiek XVII nie był dla miasta szczęśliwy, gdyż wtedy to Lublin był nękany wojnami (najazdy kozackie, szwedzkie) oraz epidemią dżumy. Lublin wyludnił się i powoli zaczął niszczeć. Na nowo miasto odżyło dopierow kolejnym stuleciu. Po upadku Rzeczypospolitej w 1795 roku Lubelszczyzna weszła w skład zaboru austriackiego, a tereny te zostały nazwane Galicją Zachodnią. Z czasem Lublin przechodzi z rąk do rąk: należał do Księstwa Warszawskiego, potem do Królestwa Kongresowego w zaborze rosyjskim. Dopiero po 1915 roku zakończyło się rosyjskie panowanie w mieście. 
 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miasto rozwijało się prężnie, powstały nowe zakłady przemysłowe oraz ośrodki kultury i nauki. 
W czasie II wojny światowej miasto należało do Generalnego Gubernatorstwa i było pod okupacją niemiecką. Represjonowano inteligencję oraz liczną ludność żydowską zamieszkującą miasto. 
 
Atrakcje 
 
Obecnie Lublin to miasto łączące w sobie przeszłość z teraźniejszością. Zabytkowa Starówka, Zamek Lubelski to miejsca, które koniecznie należy odwiedzić.
W Lublinie są także organizowane liczne imprezy targowe, które przyciągają także sąsiadów zza wschodniej granicy. Nowoczesne budynki hali Międzynarodowych Targów Lubelskich goszczą m.in targi turystyczne, ślubne, samochodowe czy budowlane. 
 
Atrakcją turystyczną miasta jest zwiedzanie Podziemi Lubelskich. Spacerując ulicami miasta można zobaczyć wiele zabytkowych kamienic.
 
Ponadto w Lublinie można wybrać się na spektakl teatralny czy do muzeum. Lublin jest także ośrodkiem dydaktycznym i akademickim, swoje siedziby mają w tym mieście Uniwersytem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwesytet Przyrodniczy czy Politechnika Lubelska. 
Popularne miasta: