Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Przewodnik po Jerozolimie

Podstawowe informacje
Jerozolima jest największym izraelskim miastem i nieoficjalną stolica państwa. To tutaj znajdują się siedziby prezydenta, parlamentu i wielu ważnych instytucji. Jerozolima jest również metropolią o olbrzymim znaczeniu dla tradycji i kultury żydowskiej. Niemal od początku istnienia narodu żydowskiego było to miasto szczególne, obecnie zaś stanowi jedno z najważniejszych miejsc świętych dla chrześcijan, muzułmanów i wyznawców judaizmu. Metropolię zamieszkuje około 800 tysięcy ludzi.

Jerozolima leży w otoczeniu Gór Judei, których pasma sięgają od Morza Śródziemnego na zachodzie do Morza Martwego na wschodzie. W okolicy miasta wznoszą się Góra Oliwna i Góra Skopus. Metropolia jest usytuowana na dwóch wzgórzach: Wzgórzu Świątynnym i wzgórzu na zachodzie.

Historia miasta
Dzieje Jerozolimy sięgają IV tysiąclecia p. n. e. Jak podaje żydowska tradycja, miasto zostało założone przez przodków Abrahama, Sema i Ebera. W XI w. p. n. e. zostało podbite przez Dawida i zyskało status stolicy Królestwa Izraela. Syn króla Dawida, Salomon, wzniósł na Górze Moria świątynię, w której przechowywano Arkę Przymierza. Po rozpadzie królestwa na Izrael i Judę, Jerozolima była stolicą Judy. W VI w. p. n. e. Jerozolima została najechana przez Babilończyków, którzy zburzyli Świątynię Salomona, sami Żydzi znaleźli się zaś w pięćdziesięcioletniej niewoli. Po tym okresie powrócili do Jerozolimy i w 516 r. p. n. e. wznieśli Drugą Świątynię.

Za czasów Aleksandra Wielkiego Judea znalazła się pod panowaniem greckim. W II wieku p. n. e. doszło do powstania Królestwa Machabeuszów w wyniku buntu Żydów przeciwko Seleucydom. W 63 roku do Jerozolimy wkroczył Pompejusz, co zapoczątkowało panowanie Rzymian, przy czym do 96 roku rządzili Herod Wielki i jego potomkowie. Właśnie za panowania Heroda Antypasa w Jerozolimie poniósł śmierć Jezus Chrystus.

Podczas powstania Żydów przeciwko Rzymianom w 70 roku doszło do oblężenia i zburzenia Jerozolimy. Metropolia została odbudowana w 132 roku przez cesarza Hadriana, w IV wieku Konstantyn Wielki wzniósł zaś tu Bazylikę Grobu Świętego. W 395 roku w wyniku podziału Cesarstwa Rzymskiego miasto weszło w skład Bizancjum. W kolejnych wiekach miasto przechodziło zmienne koleje losu –  zdobywane raz przez chrześcijan, raz przez muzułmanów i Żydów.

W VII wieku władzę nad Jerozolimą zdobyli Arabowie, którzy wybudowali tutaj własne świątynie (Kopuła na Skale i Meczet Umara), a w XI wieku zburzyli Bazylikę Grobu Pańskiego. W 1072 roku miasto zdobyli Turcy. Od XI do XIII stulecia z inicjatywy papieży katolickich doszło do wojen krzyżowych o Jerozolimę. W 1517 roku władzę nad metropolią przejęli Turcy, którzy panowali tu aż do XX wieku.

W 1917 roku do Jerozolimy wkroczyli Brytyjczycy, którzy pod swoim panowaniem utworzyli Mandat Palestyny. W 1948 roku, po utworzeniu państwa Izrael, doszło do konfliktu arabsko-izraelskiego, który trwa do dziś. Miasto początkowo podzielono na stronę wschodnią (arabską) i zachodnią (izraelską). W 1980 roku Izrael ogłosił całą Jerozolimę swoją stolicą, co nie zostało zaakceptowane na arenie międzynarodowej.

Atrakcje turystyczne
Jerozolima jest miastem pełnym zabytków związanych z kulturą wyznawców judaizmu, chrześcijan i muzułmanów. Znajdziemy tu Górę Oliwną, ogród Getsemani, Wieczernik, Golgotę i Bazylikę Grobu Pańskiego. Ponadto na Wzgórzu Świątynnym znajduje się Ściana Płaczu oraz Meczet Al-Aksa. Świętym miejscem muzułmanów jest również Kopuła na Skale. Na Górze Syjon mieszczą się z kolei grób króla Dawida i kościół Zaśnięcia NMP.

Popularne miasta: